ODBORNÁ SPRÁVA LESŮ

Lesní družstvo v Polné, družstvo poskytuje výkon odborné správy lesa. Dále zajišťuje komplexní služby v lesním hospodářství těžební a pěstební práce, výkup dřeva a prodej sadebního materiálu.

Informace o zákonné povinnosti vlastníků lesů týkající se šíření a přemnožení kůrovce v lesích:

Vlastníci lesů jsou podle §32 z. č. 289/95 Sb.  o lesích jsou povinni preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organizmů, tedy i jednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozující les tj. kůrovců vyskytujících se především na smrku.

Z toho důvodu je nutné veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců vzniklé do 31. 3. zpracovat nebo asanovat nejpozději do 31. 5. téhož roku, v porostech zasahující do polohy nad 600 m n.m. do 30. 6.

lesni_druzstvo_polna_4_08