Historie a současné majetkové poměry:

Historie lesního družstva začíná po první světové válce, kdy v nové Československé republice byl přijat zákon o pozemkové reformě. Na základě tohoto zákona byly státem za úplatu vyvlastněny velké zemědělské a lesní majetky soukromých vlastníků ( většinou šlechty), a stát je pak za úplatu přenechával jiným subjektům. Takto zestátněný lesní majetek zvláště zde na Vysočině získala státem podporovaná lesní družstva obcí ( Polná, Přibyslav, Štoky a jiné). Lesní družstvo bylo založeno v roce 1927 a zakládalo jej 14 obcí v okolí Polné. Tehdy obhospodařovalo cca 400 Ha lesa. V této formě hospodařilo do roku 1959, kdy bylo zestátněno.

K obnovení družstva došlo koncem roku 1995 a v současné době se skládá z deseti podílnických obcí. Lesní družstvo hospodaří na 440 ha vlastního lesa, dále na základě smlouvy hospodaří na 154 ha lesa města Polná, na 50 ha obce Věžnice a na 17 ha obce Věžnička. Spravuje formou OLH katastr obcí Záborná, Janovice, Dobroutov a Brzkov.

lesni_druzstvo_polna_3_01

Podílnické obce:

Město Polná – Předseda představenstva

polna

Adresa:

Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

IČ: 002 86 435

Členství:

Členství: od 14. prosince 1995

Den vzniku funkce: 26. listopadu 2018

Při výkonu funkce zastupuje:

Jindřich Skočdopole

Žejdlicova 1230, 588 13 Polná

Obec Sirákov – Místopředseda představenstva

sirakov

Adresa:

č.p. 45, 592 12 Sirákov

IČ: 005 45 279

Členství:

Členství: od 14. prosince 1995

Den vzniku funkce: 26. listopadu 2018

Při výkonu funkce zastupuje:

Aleš Neubauer

Sirákov 70, 592 12 Sirákov

Obec Rosička – Člen představenstva

rosicka

Adresa:

č.p. 20, 592 12  Rosička

IČ:

Členství:

Členství: od 14. prosince 1995

Den vzniku funkce: 26. listopadu 2018

Při výkonu funkce zastupuje:

Gabriela Filipi

Rosička 9, 592 12 Nížkov

Obec Věžnice – Člen představenstva

veznice

Adresa:

č.p. 9, 582 52 Věžnice

IČ: 002 68 461

Členství:

Členství: od 14. prosince 1995

Den vzniku funkce: 26. listopadu 2018

Při výkonu funkce zastupuje:

David Drahoš

Věžnice 137, 582 52 Věžnice

Obec Věžnička – Člen představenstva

veznicka

Adresa:

č.p. 39, 588 13 Věžnička

IČ: 003 73 974

Členství:

Členství: od 14. prosince 1995

Den vzniku funkce: 26. listopadu 2018

Při výkonu funkce zastupuje:

Jiří Vomela

Věžnička 39, 588 13 Polná

Obec Brzkov – Předseda kontrolní komise

brzkov

Adresa:

č.p. 68, 588 13 Brzkov

IČ: 002 85 676

Členství:

Členství: od 14. prosince 1995

Den vzniku funkce: 26. listopadu 2018

Při výkonu funkce zastupuje:

Aleš Bořil

Brzkov 80, 588 13 Brzkov

Obec Poděšín – Místopředseda kontrolní komise

podesin

Adresa:

Poděšín 45, 592 12  Nížkov

IČ:

Členství:

Členství: od 14. prosince 1995

Den vzniku funkce: 26. listopadu 2018

Při výkonu funkce zastupuje:

Jitka Landová

Poděšín 38, 592 12 Nížkov

Obec Nížkov – Člen kontrolní komise

nizkov

Adresa:

č.p. 107, 592 12 Nížkov

IČ: 002 94 870

Členství:

Členství: od 14. prosince 1995

Den vzniku funkce: 26. listopadu 2018

Při výkonu funkce zastupuje:

Josef Vlček

Nížkov 34, 592 12 Nížkov

Obec Záborná – Člen družstva

zaborna

Adresa:

č.p. 49, 588 13 Záborná

IČ: 005 43 781

Členství:

Členství: od 14. prosince 1995

Při výkonu funkce zastupuje:

Vlastimil Částka

Záborná 69, 588 13 Polná

 Obec Dobroutov – Člen družstva

Adresa:

č.p. 78, 588 13 Dobroutov

IČ: 002 85 757

Členství:

Členství: od 14. prosince 1995

Při výkonu funkce zastupuje:

Václav Vavroušek

Dobroutov 28, 588 13 Polná